Villkor

Allmänna villkor

1) Avbokning:
Avbokning kan ske senast 2 veckor innan bokat event till 0706-71 22 86 samt genom att maila in till info@adrenalin.nu
Sker avbokning närmre än 2 veckor innan eventet förbehåller vi oss rätten att debitera er bokningens totala värde. Detsamma gäller om ni uteblir från ert bokade event.

Antal personer kan justeras till färre antal t.o.m. 7 dygn före aktiviteten. Till fler personer kan antalet justeras till samma dag om vi har möjlighet att ta emot det antal ni anmäler.

2) Allmänt:
adrenalin.nu arrangerar själv och har avtal med upplevelseföretag (samarbetspartners) som i texten nedan kallas Leverantör. adrenalin.nu har genom dessa avtal erhållit rätt att sälja de upplevelser som presenteras på adrenalin.nu hemsida Adrenalin.nu. Gentemot Leverantörerna ansvarar adrenalin.nu för distribution och försäljning av på hemsidan angivna upplevelser. adrenalin.nu ansvarar i samråd med samarbetspartner för text- och bildmaterial som beskriver den aktuella upplevelsen.

3) Ansvar:
adrenalin.nu ansvarar gentemot Kund för frågor som rör köp och leverans i den omfattning som anges i dessa allmänna villkor. Kunden är hänvisad till de villkor och förutsättningar som tillhandahålls av den Leverantör ( adrenalin.nu:s samarbetspartner) som genomför den aktuella upplevelsen. Gällande försäkring ligger det på kundens ansvar att själv kontakta leverantören för information. Kunden är EJ försäkrad via adrenalin.nu.

4) Text och bilder:
De texter och bilder som beskriver upplevelserna skall återspegla det kunden skall få uppleva i så hög grad som möjligt. adrenalin.nu vill dock reservera sig för att bilderna visar den aktuella upplevelsen generellt och således inte alltid avse den specifika upplevelsen hos en specifik Leverantör. Vad gäller texter kan adrenalin.nu givits missvisande information från Leverantörerna och för det fall kunden anser sig inte erhållit den upplevelse som texten förespeglat har adrenalin.nu inte något ansvar gentemot kunden.

5) Bokningsförfrågan/bokning utan värdebevis:
Bokningsförfrågan av olika upplevelser sker genom länken ”bokningsförfrågan”, email eller om det är brådskande: tel.samtal. Vi har som mål att svara på en bokningsförfrågan inom 24 timmar. När bokning har skett skickas en bokningsbekräftelse till kunden genom email. Kunden erhåller sen information om upplevelsen med tel.nr till en kontaktperson hos vår samarbetspartner. Kunden betalar sen direkt till samarbetspartnern kontant på plats eller genom faktura.

6) Begränsningar och tillgänglighet:
Vissa upplevelser är beroende av väder och vind och för det fall Leverantören av dessa skäl tvingas ställa in bokad upplevelse skall Leverantören och kunden själva göra upp om nästa datum för genomförande. adrenalin.nu ersätter inga resekostnader i samband med inställning av upplevelse. Hur lång tid en upplevelse tar är ungefärlig, och kunden kan under en del upplevelser få vänta mellan olika delar tillsammans med andra deltagare. kunden hänvisas att ta del av Leverantörens villkor.

7) Prisändringar.
Ibland ändrar våra samarbetspartners priserna för deras upplevelser. Vid dessa tillfällen tillkommer en avgift på mellanskillnaden av det höjda priset och det gamla, lägre priset som betalas av slutkunden, d.v.s den kund som har mottagit presentkortet. Annars gäller det priset som var aktuellt vid bokningen.

8) Reklamation:
Oavsett vem som bär det eventuella ansvaret för det klagomål som Köparen eller Slutkunden vill göra kan reklamationen skickas till adrenalin.nu genom email. Om reklamationen avser något som är Leverantörens ansvar vidarebefordrar vi reklamationen till Leverantören. Priser reserveras för ändring. adrenalin.nu arrangerar själv och förmedlar upplevelser såsom tredje person på uppdrag av Leverantören. Om osäkerhet råder gällande leverantörens villkor ligger det på Kundens ansvar att själv kontakta leverantören för information.

9) Klagomål:
Vi tar emot och välkomnar all återkoppling som vi kan få på våra upplevelser. Om ni har problem eller klagomål för upplevelsen var vänlig kontakta Leverantören på plats så snart som möjligt så att de får en chans att åtgärda problemet. Vi tycker att man bör framföra eventuella problem eller klagomål under upplevelsen samt kontakta adrenalin.nu omgående.

 

Publicerade sidor